Zdravá kuchyňa

Zároveň podporujeme u detí zdravý životný štýl, pri ktorom sa deti naučia správne návyky pri stolovaní, dodržiavanie pitného režimu počas dňa a konzumovaní pestrej stravy. V spolupráci s rodičmi vieme poskytnúť konzultácie s našim dietológom a zabezpečiť individuálne stravovanie pre deti, ktoré majú isté obmedzenia v prijimaní potravy. (Napr. Bezlepková dieta, rôzne druhy iných diet a potravinových alergií) Imunitu Vášho dieťaťa podporíme aj pravidelným saunovaním vo vlastnej infrasaune, ktorú deti budú navštevovať pravidelne od októbra do mája.