ČO POTREBUJE VAŠE DIEŤA PRI NÁSTUPE DO MATERSKEJ ŠKOLY

Vaše dieťa potrebuje pri nástupe:
  • presvietenú kartičku poistenca,
  • prezúvky (nie šľapky, crocsy),
  • pyžamko.
Všetky hygienické a výtvarné potreby dostane pri nástupe do SMŠ Šampión.
VIAC O ZÁPISE

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

Oznamujeme rodičom, že podávanie žiadosti o prijatie detí do materskej školy prebieha

od 30. apríla do 31.mája daného roka!

Rodičia, ktorí zapíšu svoje dieťa do našej SMŠ dostanú od Nás:

  • pre svoje dieťa všetky potrebné hygienické a výtvarné potreby (nemusí rodič kupovať)
  • pre seba vzdelávacie poukazy v hodnote 100€, ktoré môže využiť v Inštitúte Vzdelávania Mateja Korvína v Snine. 

ŽIADOSŤ

Žiadosť o prijatie dieťaťa prineste osobne do našej SMŠ, príp. na sídlo Zriadovateľa SMŠ: Memoria nezisková organizácia, ul. Staničná 1030/13, Snina  069 01