Hlavné priority SMŠ Šampión

Hlavnou prioritou, o ktorú sa opiera naša súkromná MŠ je rozvíjanie komunikačných zručností. V rámci edukačného procesu sa deti hravou, nenásilnou formou učia slovenský a anglický jazyk súčasne a prirodzene. My neposkytujeme anglický jazyk vo forme krúžkovej činnosti 1x týždenne za poplatok, ale u nás sa deti oboznamujú s cudzím jazykom každý deň v priebehu hier, vzdelavacích aktivít a iných činnostiach. Dôraz kladieme na správnu výslovnosť nielen anglického jazyka, ale samozrejme aj na slovenskú výslovnosť. Výskumy dokazujú, že učením cudzieho jazyka sa zlepšujú komunikačné schopnosti dieťaťa. No aj napriek tomu vieme v spolupráci s rodičmi poskytnúť v prípade potreby aj logopedickú starostlivosť pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou.


Ďalšou prioritou v našej SMŠ je zaujímavý program pre rozvoj pohybových schopností a zručnosti, a to nielen na školskom ihrisku v priaznivom počasí, ale aj v našich upravených interierových priestoroch pre pohybové aktivity, ktoré sa realizujú každý deň, len v inej forme. (zdravotné cvičenie, relaxácia, pohybové a loptové hry, detský fitnes a pod.) V priebehu školského roka nezabúdame ani na sezonné aktivity ako je sánkovanie, plávanie, dopravné hry, jazdenie na koníkoch, animoterapia so psíkmi a pod.

Zároveň podporujeme u detí zdravý životný štýl, pri ktorom sa deti naučia správne návyky pri stolovaní, dodržiavanie pitného režimu počas dňa a konzumovaní pestrej stravy. V spolupráci s rodičmi vieme poskytnúť konzultácie s našim dietológom a zabezpečiť individuálne stravovanie pre deti, ktoré majú isté obmedzenia v prijimaní potravy. (Napr. Bezlepková dieta, rôzne druhy iných diet a potravinový alergií) Imunitu Vášho dieťaťa podporíme aj pravidelným saunovaním vo vlastnej infrasaune, ktorú deti budú navštevovať pravidelne od októbra do mája.