0 Comment

Jaroslava Bučková

Veľmi sa mi páči koncept a prístup k novým a inovatívnym metódam. Teším sa, keď budú môcť aj naše deti nastúpiť do tejto škôlky.