Galéria Šampiónov

Vzdelávanie ja jedna z najvyšších hodnôt, ktorú môžeme našim deťom dať a rozvíjať. Preto v našej škôlke kladieme dôraz na kvalitné jazykové vzdelávanie.

Šport je pohyb. Tam kde to žije, tam sa to hýbe 🙂 Naša škola spolupracuje v viacerými významnými športovcami nášho okolia. Sú medzi nimi účastníci majstrovstiev sveta a iných svetovo uznávaných športových podujatí. Učíme sa od najlepších 🙂

Umenie je nadanie a dar vnímať svet svojimi očami. Naučme naše deti, aby videli svet cez vlastné okuliare a aby ten ich pohľad bol prínosom pre každého z nás.

Hudba a tanec je spojenie pohybu a umenia. Folkór je pre nás veľmi silná tradícia a preto sme sa rozhodli, že naše deti budú pripravovať tí, ktorí sú v tomto obore špičkou. Spolupracujeme s FS Šiňava, ktorý už má za sebou mnohoročné skúsenosti práce s deťmi a mládežou. Sme hrdí na užasnú spoluprácu a projekty, ktoré z tejto spolupráci prichádzajú na svet 🙂