ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

Oznamujeme rodičom, že podávanie žiadosti o prijatie detí do materskej školy prebieha od 30. apríla 2018 do 31.mája daného roka!

Rodičia, ktorí zapíšu svoje dieťa do našej MŠ dostanú od nás pre svoje dieťa na začiatku šk. roka všetky potrebné hygienické a výtvarné potreby.

Žiadosť o prijatie dieťaťa  prineste osobne do našej MŠ, príp. na sídlo zriaďovateľa.

VIAC o ZÁPISE

GARANTUJEME rovnaké ŠKOLNÉ ako v ŠTÁTNYCH MŠ

školné rodič neplatí ak:

 • je v hmotnej núdzi
 • je dieťa rok pred plnením povinnej školskej dochádzky
 • je dieťa v MŠ zadelené súdom

PRIHLÁSIŤ DIEŤA

Jazykový šampión

Deti sa súčasne učia anglický a slovenský jazyk v rámci edukačného procesu

View More

Zdravý životný štýl Šampióna

Individuálne stravovanie pre detí, na základe zdravotných obmedzení

View More

Športový šampión

Zaujímavý športový program na rozvoj pohybových schopností a zručností

View More

Súkromná materská škola Šampión

Pre nás je ŠAMPIÓNOM človek, ktorý dosahuje vynikajúce výsledky v obore, ktorý si sám zvolil v priebehu svojho života. Preto je našim cieľom budovať z Vašich detí šampiónov. Či už sa Vaše dieťa, vo svojom ďalšom živote rozhodne pre šport, umenie, alebo si vyberie iné zameranie, je veľmi dôležité rozvíjať jeho vedomosti, schopnosti a zručnosti od útleho detstva. Prihľadáme na 3 oblasti, ktoré komplexne rozvíjajú osobnosť dieťaťa:

 • vedomostnú oblasť a to je u nás jazyková príprava, kde sa detí budú učiť anglický jazyk,
 • športová oblasť – rozvoj športových a pohybových zrúčnosti a schopnosti,
 • zdravý životný štýl – správne návyky pri stravovaní, pitný režim, konzultácie s dietológom.

Tieto 3 oblasti sa opierajú o dlhoročné skúsenosti Inštitútu Vzdelávania Mateja Korvína vo výchove a vzdelávaní detí, ktorý je aj garantom tohto programu.

Veríme, že naše zameranie dopomôže vychovať z Vašho dieťaťa zdravého a sebaistého človeka, čo predpokladáme, že je cieľom aj každého jedného z Nás.

Tešíme sa na malých šampiónov 🙂

CHCEM VEDIEŤ VIAC

 • 1976

  Vznik štátnej materskej školy

 • 2006

  Zmena na súkromnú materskú školu

 • 2017

  Vznik SMŠ Šampión

Naše aktivity

Anglický jazyk

Jazyk je jednou z najdôležitejších zručností, ktoré môže „škôlkár“ nadobudnúť v tomto veku. Taktiež je jazyk kľúčový počas ďalšieho vzdelávania v škole.

Zdravá strava

Pre naše deti pripravujeme jedálny lístok, ktorý je upravovaný dietológom podľa potrieb dieťaťa

Športové hry

Každý pohyb je energia. Preto sa u nás v škole hýbeme, hýbeme a hýbeme 🙂

Prijmeme učiteľku pre predprimárne vzdelávanie

Požiadavky

 • Kvalifikačné predpoklady v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z.z.
 • samostatná vo výchovno – vzdelávacom procese
 • prax v odbore vítaná
 • znalosť anglického jazyka výhodou

Prosíme zašlite nám tieto dokumenty, aby sme mohli Vašu žiadosť zaevidovať a pozvať Vás na osobný pohovor.

 • Štruktúrovaný životopis, resp. CV formátu EUROPASS
 • Motivačný list so žiadosťou o prijatie do pracovného pomeru
 • Kópie relenvatných osvedčení, diplomov

Mám záujem o prácu

Čo sme už dosiahli?

Objavujte svet spolu s nami

2586

Detí

1286

Rodičov

286

Tried

16

Učiteľov

Jazykové vzdelávanie

Garantom jazykovej prípravy v našej materskej škole je

Športová príprava

Medzi základné aktivity, ktoré Vaše deti pravidelne rozvíjajú patria:

detská zumba

plaváreň

jazdecká škola

infra sauna pre detičky /vo výstavbe/

zdravotné cvičenia

pohybové aktivity vonku

environmentálny kútik

animoterapia so psíkmi a iné

1

Veľmi sa mi páči koncept a prístup k novým a inovatívnym metódam. Teším sa, keď budú môcť aj naše deti nastúpiť do tejto škôlky.

Naše články - náš Blog

Sledujte naše aktuálne články. Vždy sa dozviete najaktuálnejšie infomrácie z oblasti legislatívy, štátnych príspevkov na deti a mnohé zaujímavé „infošky“

Video galéria

„Šampión“ je názov jablone, ktorú sme dnes zasadili, ale aj názov Súkromnej materskej školy. Týmto videom Vás chceme pozvať do super škôlky a tešíme sa na všetky deti, ktoré budú u nás vyrastať ako tento stromček. Kolektív SMŠ Šampión