ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

Oznamujeme rodičom, že podávanie žiadosti o prijatie detí do materskej školy pre šk. rok 2018/2019 je  od 30. apríla 2018 do 31.mája 2018

Rodičia, ktorí zapíšu svoje dieťa do našej MŠ dostanú od nás pre svoje dieťa na začiatku šk. roka všetky potrebné hygienické a výtvarné potreby.

Žiadosť o prijatie dieťaťa  prineste osobne do našej MŠ, príp. na sídlo zriaďovateľa.

VIAC o ZÁPISE

GARANTUJEME rovnaké ŠKOLNÉ ako v ŠTÁTNYCH MŠ

školné rodič neplatí ak:

 • je v hmotnej núdzi
 • je dieťa rok pred plnením povinnej školskej dochádzky
 • je dieťa v MŠ zadelené súdom

PRIHLÁSIŤ DIEŤA

Jazykový šampión

Deti sa súčasne učia anglický a slovenský jazyk v rámci edukačného procesu

View More

Zdravý životný štýl Šampióna

Individuálne stravovanie pre detí, na základe zdravotných obmedzení

View More

Športový šampión

Zaujímavý športový program na rozvoj pohybových schopností a zručností

View More

Súkromná materská škola Šampión

Pre nás je ŠAMPIÓNOM človek, ktorý dosahuje vynikajúce výsledky v obore, ktorý si sám zvolil v priebehu svojho života. Preto je našim cieľom budovať z Vašich detí šampiónov. Či už sa Vaše dieťa, vo svojom ďalšom živote rozhodne pre šport, umenie, alebo si vyberie iné zameranie, je veľmi dôležité rozvíjať jeho vedomosti, schopnosti a zručnosti od útleho detstva. Prihľadáme na 3 oblasti, ktoré komplexne rozvíjajú osobnosť dieťaťa:

 • vedomostnú oblasť a to je u nás jazyková príprava, kde sa detí budú učiť anglický jazyk,
 • športová oblasť – rozvoj športových a pohybových zrúčnosti a schopnosti,
 • zdravý životný štýl – správne návyky pri stravovaní, pitný režim, konzultácie s dietológom.

Tieto 3 oblasti sa opierajú o dlhoročné skúsenosti Inštitútu Vzdelávania Mateja Korvína vo výchove a vzdelávaní detí, ktorý je aj garantom tohto programu.

Veríme, že naše zameranie dopomôže vychovať z Vašho dieťaťa zdravého a sebaistého človeka, čo predpokladáme, že je cieľom aj každého jedného z Nás.

Tešíme sa na malých šampiónov 🙂

CHCEM VEDIEŤ VIAC

 • 1976

  Vznik štátnej materskej školy

 • 2006

  Zmena na súkromnú materskú školu

 • 2017

  Vznik SMŠ Šampión

Naše aktivity

Anglický jazyk

Jazyk je jednou z najdôležitejších zručností, ktoré môže „škôlkár“ nadobudnúť v tomto veku. Taktiež je jazyk kľúčový počas ďalšieho vzdelávania v škole.

Zdravá strava

Pre naše deti pripravujeme jedálny lístok, ktorý je upravovaný dietológom podľa potrieb dieťaťa

Športové hry

Každý pohyb je energia. Preto sa u nás v škole hýbeme, hýbeme a hýbeme 🙂

Prijmeme učiteľku pre predprimárne vzdelávanie

Požiadavky

 • Kvalifikačné predpoklady v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z.z.
 • samostatná vo výchovno – vzdelávacom procese
 • prax v odbore vítaná
 • znalosť anglického jazyka výhodou

Prosíme zašlite nám tieto dokumenty, aby sme mohli Vašu žiadosť zaevidovať a pozvať Vás na osobný pohovor.

 • Štruktúrovaný životopis, resp. CV formátu EUROPASS
 • Motivačný list so žiadosťou o prijatie do pracovného pomeru
 • Kópie relenvatných osvedčení, diplomov

Mám záujem o prácu

Čo sme už dosiahli?

Objavujte svet spolu s nami

2586

Detí

1286

Rodičov

286

Tried

16

Učiteľov

Jazykové vzdelávanie

Garantom jazykovej prípravy v našej materskej škole je

Športová príprava

Medzi základné aktivity, ktoré Vaše deti pravidelne rozvíjajú patria:

detská zumba

plaváreň

jazdecká škola

infra sauna pre detičky /vo výstavbe/

zdravotné cvičenia

pohybové aktivity vonku

environmentálny kútik

animoterapia so psíkmi a iné

1

Veľmi sa mi páči koncept a prístup k novým a inovatívnym metódam. Teším sa, keď budú môcť aj naše deti nastúpiť do tejto škôlky.

Naše články - náš Blog

Sledujte naše aktuálne články. Vždy sa dozviete najaktuálnejšie infomrácie z oblasti legislatívy, štátnych príspevkov na deti a mnohé zaujímavé „infošky“

Video galéria

„Šampión“ je názov jablone, ktorú sme dnes zasadili, ale aj názov Súkromnej materskej školy. Týmto videom Vás chceme pozvať do super škôlky a tešíme sa na všetky deti, ktoré budú u nás vyrastať ako tento stromček. Kolektív SMŠ Šampión